Geschiedenis

De Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen (BNS) werd opgericht in 1990 op initiatief van de wijkverenigingen Belgisch Park, Westbroekpark en Noordelijk Scheveningen. De Wijkvereniging Noordelijk Scheveningen (WNS) is als aparte vereniging blijven bestaan en richt zich met name op culturele en sociale aspecten in de wijk, maar zowel de BNS als de WNS werken vooral op bestuurlijk niveau nauw samen. In het (recente) verleden heeft de BNS haar bestaansrecht meer dan eens bewezen.

De ambities van enkele gemeentelijke bestuurders om Scheveningen te ontwikkelen tot een van de grootste toeristencentra van Europa ligt iedereen nog vers in het geheugen. 

Het is met name aan de inspanningen van de bewonersorganisaties van Scheveningen, georganiseerd in het GSBO, te danken geweest dat deze ambities van de gemeentelijke politiek met vaak verstrekkende en vaak negatieve gevolgen voor de bewoners, in elk geval niet in zijn volle omvang gerealiseerd gaan worden. Nauwgezet worden alle beleidsvoornemens van de gemeente door de bewonersorganisaties en haar commissies geanalyseerd om vast stellen wat hiervan de consequenties kunnen zijn voor met name de bewoners Noordelijk Scheveningen zonder daarbij de overstijgende belangen van geheel Scheveningen uit het oog te verliezen. Bestuursrechtelijke instrumenten als inspraakprocedures en het formuleren van zienswijzen zijn en worden uitputtend gebruikt.

Spring naar toolbar