Verkeer en Ruimtelijke Ordening

Als grootste badplaats van Nederland is Scheveningen vooral in de zomermaanden een trekpleister voor veel toeristen en bezoekers uit Nederland maar ook daarbuiten. Met name voor de bewoners van Scheveningen leidt dat niet zelden tot grote verkeersproblemen. Daarnaast is de huidige infrastruktuur op het gebied van ruimteijke ordening een punt van zorg voor zowel bewoners als ondernemers.

De commisie VRO spant zich niet alleen in om problemen op het gebied van verkeer en ruimtelijke ordening te signaleren en onder de aandacht van de gemeente te brengen. Ook is de commissie pro-actief en ontwikkelt een stedenbouwkundige visie voor de toekomstige ontwikkelingen om als serieuze gesprekspartner met de gemeente namens de bewoners in discussie te kunnen gaan.

De commisie VRO bestaat uit zo’n 25 leden die over uiteenlopende expertise beschikken: civiel ingenieurs, planologen, juristen, informatie-analysten, enz. Deze vrijwillgers adresseren uiteenlopende zaken en zitten in verschillende werkgroepen die hieronder zijn weergegeven.

 • Plan Hommerson een plan met nieten of de jackpot. Maar voor wie?

  De zomer is normaal gesproken een tijd dat de vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties het rustiger aan kunnen doen. Helaas dit jaar niet. Twee grote projecten vroegen onze aandacht, te weten de verkeersvisie Scheveningen en het project de Kust Gezond. Op het oog twee verschillende plannen die echter alles met elkaar te maken hebben.Allereerst de verkeersvisie. De Gemeente Den Haag wil Scheveningen versterken en verbeteren. Versterken door het verbeteren van de aantrekkingskracht van Scheveningen, niet door het aantrekken van meer automobiliteit, maar door ruimte te geven aan de fietser, de voetganger en het verbeteren van het openbaar vervoer. Een uitgangspunt waar de bewonersorganisaties het van harte mee eens zijn, want dat betekent dat de auto op drukke dagen niet meer de ruimte krijgt. Er zijn een aantal parkeergarages en wat de bewoners betreft is dit voldoende. Hoe meer plekken er komen hoe meer auto’s naar Scheveningen om toch een plekje te zoeken. Liefst zo ongeveer op of aan het strand, met alle overlast tot gevolg.

  De gezamenlijke bewonersorganisaties hebben aangegeven dat liefst op zo kort mogelijke termijn een parkeerverwijssysteem annex dynamisch verkeersmanagementsysteem wordt aangelegd, waarbij het voor de automobilist al bij het binnenrijden in Den Haag duidelijk wordt dat het geen zin heeft door te rijden als Scheveningen vol is.
  Het overgrote deel van de bezoekers komt uit de Haagse regio. Het aanleggen van Park&Ride-voorzieningen kan hiervoor een oplossing zijn. Op locaties in de Binckhorst, rond de Landscheidingsweg of bij parkeergelegenheid onder het Centraal Station of Malieveld zijn dit prima oplossingen. Dit zijn oplossingen die ervoor zorgen dat minder auto’s naar Scheveningen komen en daarom een belangrijke verbetering voor het milieu zijn. Dat is wat wij willen, maar de gemeente hinkt op twee gedachten.

   

  In de verkeersvisie komen veel zaken aan de orde, onder andere het terugdringen van het vrachtautoverkeer door Scheveningen Bad en Scheveningen Dorp, verbeterde loop- en fietsvoorzieningen, aanpak van een aantal knelpunten o.a. bij de Van Bergenstraat.
  In de komende weken zal B&W haar standpunt bepalen over de verkeersvisie.

  Het project De Kust Gezond betreft de herinrichting van de Noordelijke Boulevard incl. de gevolgen van het ontwerpplan van Hommerson met de bouw van een parkeergarage en een horecacentrum aan het puntje van de Boulevard.

  Eén onderdeel wil ik hier uitlichten, namelijk het plan Hommerson om een nieuwe parkeergarage te bouwen met 700 parkeerplaatsen bovenop de al aanwezige 3.965 plaatsen in Scheveningen!. De in- en uitrit van de garage ontwikkelt Hommerson aan de uiterste noordkant van de Boulevard tegenover het Carlton Beach hotel.
  De bestaande Fuik richting parkeerplaats Zwarte Pad wordt daardoor nog zwaarder belast. In de zomer moeten 3 tram- en 2 buslijnen worden doorkruist om de parkeerplaatsen te bereiken, met alle filegevolgen van dien. Volgens de Bewonersorganisatie Noordelijk Scheveningen is dit een ongewenste ontwikkeling die dit deel van de badplaats blijft verstoppen in combinatie met schadelijke uitlaatgassen. Voor de bewoners aan de Gevers Deynootweg terecht onaanvaardbaar. Ook de bewoners van de Palaceflats en de Oranjeflats 老虎证券 zullen hiervan nadeel ondervinden. Zij moeten ook aansluiten in de Fuik om bij hun huizen te kunnen komen. Als Hommerson zo nodig een parkeergarage wil aanleggen dan is er voor de BNS maar één adequate oplossing: rechtstreeks een verbinding maken tussen de Zwolsestraat en een in-en uitgang aan het zuidelijk deel van de parkeergarage, waarbij de Gevers Deynootweg ondergronds wordt overgestoken. De aanlegkosten zijn wat de BNS betreft voor rekening van Hommerson en niet voor de gemeente oftewel de Haagse belastingbetaler.

  Deze oplossing heeft consequenties voor de verkeersvisie. De BNS is verklaard tegenstander van circulerend verkeer door de badplaats. De Zwolsestraat als in-en uitprikker is onder deze voorwaarden aanvaardbaar. BNS zal de verdere planvorming nauwlettend in de gaten houden. Naar verwachting zullen zowel de Verkeersvisie als het bouwplan Hommerson in december in de Haagse Raad worden besproken.

   

  Bewonersorganisatie Noordelijk Scheveningen

  Bert van Swol, voorzitter Commissie Verkeer en Ruimtelijke Ordening

  contact@bnsscheveningen.nl

 • Bijzondere Ledenvergadering Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen op 24 mei

  Noordelijk Boulevard Scheveningen

  Noord Boulevard Scheveningen

  BIJZONDERE LEDENVERGADERING BEWONERSVERENIGING NOORDELIJK SCHEVENINGEN OP 24 MEI LOCATIE  PIEREILAND; AANVANG 20.00 UUR INLOOP 19.30 UUR

  Deze bijeenkomst staat geheel in het teken van de plannen voor Scheveningen Bad. Wethouder Boudewijn Revis heeft zich desgevraagd bereid verklaard de gemeentelijke plannen voor het bredere Programma De Kust Gezond toe te lichten. Dit programma moet voor meer groen en voor een kwaliteitsverbetering zorgen van de buitenruimte in Scheveningen-Bad.Hierbij kunt u denken aan het opknappen van de Noordelijke Boulevard, de strandopgangen en belangrijke straten en pleinen zoals het afgeronde Palaceplein. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

  De heer Herman Smit, Algemeen Directeur van de Pier zal ook zijn plannen voor de Pier toelichten. De directie van de Pier stelt haar vergaderfaciliteiten aan ons beschikbaar.

  Tot slot. Vertrek op tijd van huis want het is al met al toch een behoorlijke tippel naar het betreffende Piereiland. De toegang is gratis.

  Tip: kijk onderweg naar het onlangs aangepaste Palaceplein. Een duidelijke verbetering die naar meer smaakt

  Tot 24 mei aanvang 20.00 inloop 19.30 uur.

  Bestuur van de BNS

   

   

   

 • Media

Spring naar toolbar